เก็บข่าวบัว/Hot issue
ความรู้คู่บัว/Knowledge
เรื่องบัวเด่น/Waterlily Highlight
นานาสาระบัว/Miscellaneous
คุยกับเสริมลาภ/Talk with Us
 
 
คำถามที่พบบ่อย/FAQ
 
 
 
 
 

 
     
  เกี่ยวกับเรา/About Us  
     
 

 

  “ปางอุบล” 

 
     
 

  

 
       
 

“ปางอุบล” เป็นชื่อของบ้านที่ปลูก ศึกษา เลี้ยงบัวมากว่า 40 ปี โดยมี ดร.เสริมลาภ วสุวัตและครอบครัว  เป็นผู้ดูแล โดย ดร.เสริมลาภ เริ่มสนใจในการเพาะเลี้ยงพันธุ์บัวตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2512 เมื่อครั้งต้องย้ายไปรับราชการประจำอยู่ที่จังหวัดทางภาคใต้ ทำให้ไม้ดอกประดับหลายชนิดที่ปลูกในบริเวณบ้านที่กรุงเทพฯ ตายเกือบหมดเนื่องจากไม่มีเวลา ดูแลรักษา จึงคิดหาต้นไม้ปลูกที่ไม่ต้องอาศัยการดูแลรักษามากนัก บัว จึงกลายเป็นที่สนใจเพราะคิดว่าแค่เติมน้ำอย่างเดียว นานๆ ครั้งดูแลก็น่าจะพอ แต่เมื่อได้ปลูกนานๆ ไปก็เริ่มสังเกตเห็นความน่าสนใจของบัว เพราะมีความหลากหลาย ทั้งสี รูปทรงดอก ลักษณะการปลูกที่สามารถปลูกได้ในน้ำหลายๆ ระดับ ก็เลยปลูกทดลองและศึกษาหาความรู้ เก็บข้อมูลของพันธุ์บัวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน 

ชื่อ “ปางอุบล” เป็นชื่อที่ คุณศศิธร วสุวัต  ภรรยาของ ดร.เสริมลาภ เป็นผู้ตั้งให้ มาจากศัพท์คำว่า “ปาง” ที่  แปลว่า ที่อยู่อาศัย หรือ แหล่ง ส่วนคำว่า “อุบล” ที่มีความหมายว่า บัว เมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่า ที่อยู่อาศัยของบัว หรือ บ้านบัว หรือ แหล่งรวมบัวก็ได้ 

   
     

      ประวัติ(ย่อ) ดร.เสริมลาภ วสุวัต

 
     
  ปัจจุบัน “ปางอุบล” ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 25 ซอยติวานนท์ 46 อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และรวบรวมพันธุ์บัว สำหรับการวิจัย ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาบัว รวมทั้งการทดลองพัฒนาผสมพันธุ์บัว ให้เกิดเป็นลักษณะพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนจำหน่ายพันธุ์บัว(พันธุ์แท้)กรณีที่สายพันธุ์นั้นๆนื่ง และมีเพียงพอ โดยมีบัวสายพันธุ์ต่างๆ เก็บรวบรวมไว้ มากกว่า 500 พันธุ์ เป็นบัวพันธุ์ใหม่ที่ “ปางอุบล” พัฒนาเพาะพันธุ์เอง คัดเลือกจากลูกผสม ไม่น้อยกว่า 100 พันธุ์

ทุกวันนี้“ปางอุบล”ยังพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจเรื่องการปลูกบัวสามารถเยี่ยมชมได้ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9:00-14:00 . กรุณาติดต่อนัดหมายเวลาล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์หมายเลข           0-2591-5601
หรือสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อมาที่pangubon@yahoo.com

 

 

 

 
       
       
       
       

 


อ่าน 9445 Send to friend Print

 
 
 
 
   
Send to Friend Print this Page