เก็บข่าวบัว/Hot issue
ความรู้คู่บัว/Knowledge
เรื่องบัวเด่น/Waterlily Highlight
นานาสาระบัว/Miscellaneous
คุยกับเสริมลาภ/Talk with Us
 
 
คำถามที่พบบ่อย/FAQ
 
 
 
 
 
 
 

 
     
  คุยกับเสริมลาภ , ปริมลาภ / Talk with Us  
     
 

  กฎ กติกา มารยาท การใช้บอร์ด
 
  1. ห้ามใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น ใส่ร้าย สร้างความแตกแยก กระทบต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพ  
  2. ทุกความคิดเห็นจะถูกส่งขึ้นระบบอัตโนมัติทั้งนี้ แต่ละความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเวบไซต์และไม่สามารถนำไปอ้างอิง
    ทางกฎหมายได้
 
  3. ผู้ดูแล Thaiwaterlily.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขทุกความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ  
     

 
n important conditi
 
 
  ylq
 

Natural resources such as energy, minerals, water and land are the material basis and guarantee for sustainable economic and social development. Afforestation is even more important for building a sustainable society. Therefore, afforestation has become an important condition for building a conservation-oriented society. In fact, for the benefits of afforestation Marlboro Red, we must have some understanding: First, afforestation provides many useful raw materials and supplies for people's lives and industrial and agricultural production. For example, in the aspect of eating, there are all kinds of sweet and delicious fruits; there are aromatic teas; there are also the female scorpions on the holly trees that nourish the body, and the precious medicinal herbs such as ginkgo, which is delicious and delicious, clearing the lungs and breathing. In terms of use, construction, mining, transportation, manufacturing of vehicles, ships, rulers, construction of bridges, wharfs, papermaking, etc. all require wood. For example, a building with a 1,000-square-meter mixed structure requires 130 cubic meters of wood; mining 1,000 tons of coal requires 22 cubic meters of pit wood. In agricultural production, the large amount of agricultural tools we use is also inseparable from wood. The above is just the help of the trees in life! In fact, the trees also have a great contribution to the protection of the environment: first talk about the contribution of water and wood in preventing soil erosion: we all know that the soil After absorbing the water, it will become soft and fertile. The more it is, the more the soil will be lost after encountering the water. If you plant lush trees on the land, you can avoid this serious consequence! The trees are ours. Umbrellas, which can regulate the climate, purify the air, and prevent wind and noise, are the best friends of mankind. The trees are oxygen manufacturing plants, and the oxygen released by an acre of wood is enough for 65 people to breathe. . One hectare of broad-leaved forest can absorb 1 ton of carbon dioxide and release 0.73 tons of oxygen in one day. Trees are germicidal experts Wholesale Cigarettes. Many trees secrete statins during their growth, killing various pathogens caused by dust. According to the survey, the amount of bacteria in the cubic meters of air, the department store is 4 million, the avenue is 580,000, the park is 100, and the forest is only 55. The amount of bacteria in the air between the forest area and the department store is more than 70 Cigarettes For Sale,000 times. Classmates, afforestation can effectively improve our living conditions and slow down the rate of resource loss. Therefore, afforestation is the last article of the heavyweight. As a middle school student, I want to appeal to everyone here: let us actively respond to the country. Call for afforestation, to transform our environment with our hands, to make a contribution to building a conservation-oriented society
Related articles:
Newport Cigarettes
Marlboro Cigarettes

 


  แสดงความคิดเห็น
     
  ชื่อ :  
  อีเมล์ :  
  รายละเอียด :  
  ตรวจสอบ :  
     
     
 
 
 
 
 
   
Send to Friend Print this Page