เก็บข่าวบัว/Hot issue
ความรู้คู่บัว/Knowledge
เรื่องบัวเด่น/Waterlily Highlight
นานาสาระบัว/Miscellaneous
คุยกับเสริมลาภ/Talk with Us
 
 
คำถามที่พบบ่อย/FAQ
 
 
 
 
 
 
 

 
     
  คุยกับเสริมลาภ , ปริมลาภ / Talk with Us  
     
 

  กฎ กติกา มารยาท การใช้บอร์ด
 
  1. ห้ามใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น ใส่ร้าย สร้างความแตกแยก กระทบต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพ  
  2. ทุกความคิดเห็นจะถูกส่งขึ้นระบบอัตโนมัติทั้งนี้ แต่ละความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเวบไซต์และไม่สามารถนำไปอ้างอิง
    ทางกฎหมายได้
 
  3. ผู้ดูแล Thaiwaterlily.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขทุกความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ  
     

 
d of becoming a fairy tale
 
 
  ylq
 

We are adolescents, ignorant, you may fantasize to become a mediocre qualification in the novel, but the appearance is flat Newport Cigarettes Coupons, but with the heroine of Gao Fushuai, Xueba, and the goddess falling in love; you may also have dreamed of becoming a fairy tale Cinderella favored by the prince Cigarettes Online. But the reality is always cruel. You are not a thousand miles, there will be no Min Jun who comes for you; you are not Chen, she will not be a fraternity; she will not suddenly have no news, she does not I will wait for ten years, because not everyone's love can be passed down through the ages, and not every love will be vigorous. First of all, let's leave our age identity, don't say, let go of the burden on us. What do we feel is love? Can we take this responsibility? The beginning of the sinus, perhaps we "love" is the cool boy in the class who can call all the boys and go, so that the outstanding girl who is always praised by the teacher may be the personality Carton Of Cigarettes, eager to Challenge your smart boy, maybe a cheerful, chubby cute girl, I don't know when, they walked into our hearts, we thought it was love. When I had my first mysterious date, shyly took her hand and walked on campus, we thought it was happiness before we could live for the rest of our lives. However, "Dear, that is not love." We still don't say love, even if we talk about the future and the embarrassment, it seems so lacking. If we don't have the ability to give her the future, why didn't we let go of this real story earlier, a higher than ours? The seniors prepared ninety-nine roses at the graduation party to confess to a girl in the same class, which surprised everyone because they had never seen them in the usual study life, and both were in front of the class. A few, let alone premature love, but that sly love is hidden in the heart and turned into motivation. If you really love her, please work harder to make her live better, otherwise please let go. Dreams are the most beautiful and dazzling soap bubbles. They are scattered by the wind of reality. The first love is the snowman of boys and girls in the winter of childhood. The hot sun is coming out. What do we have to do to stop the rising and falling of the sun every day? What to inject in order to change the fate of soap bubbles in the wind. What do we have to feed romantic but realistic, gems and diamond-like precious love
Related articles:
Cigarettes Online
NewportCigarettesCoupons

 


  แสดงความคิดเห็น
     
  ชื่อ :  
  อีเมล์ :  
  รายละเอียด :  
  ตรวจสอบ :  
     
     
 
 
 
 
 
   
Send to Friend Print this Page