เกี่ยวกับปางอุบล

สนามหน้าบ้าน ปางอุบล / The front yard

About Pang U Bon

สนามหน้าบ้าน ปางอุบล / The front yard

บัว คือ เรื่องราวที่ไม่มีวันจบ “

Nymphaea and Nelumbo are the never ending story

“ปางอุบล”

“ปางอุบล” เป็นชื่อของบ้านที่ปลูก ศึกษา ปลูกเลี้ยงบัว โดยมีครอบครัวของ ดร.เสริมลาภ วสุวัต เป็นผู้ดูแล ดร.เสริมลาภฯ มีความสนใจสะสม ศึกษาพันธุ์บัวอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2512 ด้วยต้องย้ายไปรับราชการประจำอยู่ที่จังหวัดทางภาคใต้ ทำให้ไม้ดอกประดับหลายชนิดที่เคยปลูกในบริเวณบ้านที่กรุงเทพฯ(ปางอุบล1) ตายเกือบหมดเนื่องจากไม่มีเวลา ดูแลรักษาท่านจึงอยากหาต้นไม้ที่คิดว่าไม่ต้องอาศัยการดูแลรักษาใกล้ชิดมากนัก  

ตัวอย่างการศึกษาเรื่องอ่างปลูกประมาณช่วงปี 2516
The Archive picture of containers studied in 1973 with Dr.Slearmlarp son.

“บัว” จึงกลายเป็นตัวเลือกที่สนใจด้วยคิดว่าแค่เติมน้ำอย่างเดียว นานครั้งดูแลก็น่าจะพอ ประกอบกับพบการนำเข้าบัวจากต่างประเทศ หรือ บัวฝรั่ง มาจำหน่ายในร้านไม้ประดับโดยใช้ชื่อเรียกเป็นภาษาไทย เช่น ทับทิมสยาม ที่สีดอกทรงต้นใบต่างจาก บัวพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นบัวสาย บัวผัน-เผื่อน ที่เคยพบทั่วไปในประเทศไทย ปลูกนานเข้ายิ่งเห็นความน่าสนใจของบัว เพราะมีความหลากหลาย ทั้งสี รูปทรงดอก การปลูกที่สามารถปลูกได้ในน้ำหลายๆ ระดับ จึงปลูกทดลองและศึกษาหาความรู้ เก็บข้อมูลของพันธุ์บัวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา และ ส่งต่อฐานความรู้มาให้ ลูกหลานในปางอุบลมาจนถึงปัจจุบัน 

“ปางอุบล” เป็นชื่อที่คุณศศิธร มุตตามระ วสุวัต ภรรยาของ ดร.เสริมลาภฯ เป็นผู้ตั้งให้ มาจากศัพท์คำว่า “ปาง” ที่แปลว่า ที่อยู่อาศัยหรือแหล่ง ส่วนคำว่า “อุบล” ที่มีความหมายว่า บัว เมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่า ที่อยู่อาศัยของบัว หรือ บ้านบัว หรือ แหล่งรวมบัว นั่นเอง

การขุดทดลองบ่อปลูก ปี2523 บ่อปลูกประมาณช่วงปี 2563

ปางอุบล” ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 25 ซอยติวานนท์ 46 อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี

และยังคงรักษาให้เป็น สถานที่เพาะพันธุ์และรวบรวมพันธุ์บัว สำหรับการวิจัย ทดลอง ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษาบัว รวมทั้งการทดลองพัฒนาผสมพันธุ์บัว ให้เกิดเป็นลักษณะพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนจำหน่ายพันธุ์บัว โดยมีบัวพันธุ์ต่างๆ ปลูกเลี้ยงไว้ มากกว่า 600 พันธุ์ ทั้งบัวรุ่นแรกที่มีการนำเข้ามา บัวรุ่นพัฒนาแต่ละช่วงเวลาทั้งที่เกิดในประเทศไทย และ นำเข้ามาจากนักปนับปรุงพันธุ์ต่างประเทศ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของพันธุ์ก่อนที่จะนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ

พวกเราที่ ปางอุบล ยินดีให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนความรู้จากการทำงานของพวกเราแก่บุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจเรื่องการปลูกบัว ที่ต้องการเข้าชมบ้านสวนโดยการนัดล่วงหน้าได้ ในระหว่างเวลา 9:00-15:00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 091-295-6545 หรือ ผ่านทาง Inbox Facebook Fan page: ปางอุบล สวนบัว Logo