การจำแนกบัว

แผนภูมิแสดงการจำแนกประเภท บัว

ที่มา: คมกฤช ชูเกียรติมั่น และ ปริมลาภ วสุวัต. 2561. บัวประดับสัญชาติไทยในปางอุบล. บ.พลัสเพรส จำกัด หน้าที่ 42-43