ปางอุบล สวนบัว

เว็บไซต์ ทางการของ ปางอุบล

Official website of Pang U Bon Waterlily Garden

เรากำลังอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงหน้าเว็บใหม่ขอบคุณที่ให้ความสนใจและเยี่ยมชม

We are under construction. Thank you for visit us here and

please come back again.

“บัวหลวง” พันธุ์พื้นเมือง ที่เก็บตัวอย่างเพื่อการศึกษาที่ปางอุบล